20.02.2015

TREX Race Manager

Во склопот на сите активности потребни за успешна реализација на еден настан - планински ултрамаратон, наторевар во планински велосипедизам или слично, неопходно е да се има соодветна интегрирана софтверска алатка за собирање на пријавите од учесниците, мерење и внесување на времињата и меѓувремињата, формирање на листи во апсолутен пласман и по категории. Ние ги гледавме светските решенија на тоа поле но поради цената и прилагодливоста на наши услови, се определивме да развиваме и постепено да усовршуваме свој систем за следење на трките - TREX Race Manager.

Во моментот системот овозможува следење на три трки паралелно. Сега сме до верзија 1.0 но согледувањата од неколкуте организирани трки со користење на овој софтвер веќе наметнуваат потреба од некои подобрувања.

 

 

TREXRM-Site-01

 

 

TREXRM-Site-02

Copyright © Soflyy

Copyright © 2019 TREX

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram