16.03.2019

План и програма на Здружение „ТРЕКС” за 2019 година 

Огранизација на трки во планинско трчање:

31.03.2019 - Водно-Матка Треил Маратон - www.vodnomatka.mk

Април/Мај - Филмски фестивал - „Луѓе како нас”

25-26.05.2019 - Охрид Треил - www.ohridtrail.mk

28-29.09 - Крали Марко Треилс - www.kmt.mk

Ноември - Струмина Треил - шесто издание

Клупско учество на трки:

28.06.2019 - Клупско учество на Лаваредо Ултра Треил - Доломити

20.10.2019 - Клупско учество на Далмација Ултра Треил - Хрватска

Огранизација на отворени тренинзи:

Март - Катланово

Април - Преод, Галичица - за Велигден

Мај - Мариово

Јуни Еверестинг на Марјан Бонев / 24 часа на Љуботен на Јовица Јованчев и Пирин тридневна (приппреми за Лаваредо)

Јули/Август - Обид за брзо минување на Шарпланинска трансверзала

Септември - Јабланица

Октомври - Беласица

Ноември - Струмина / Берово

Copyright © Soflyy

Copyright © 2019 TREX

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram