Последни новости


14.02.2014
Трчање околу Скопје (Skopje Horizontal Run) – 26.1.2014

Во еден неврзан разговор, повеќе на шега, Кире Наунчевски од клубот Делта – а поттикнат од името на Вертикал километар трката на Церипашина (Ceripasina Vertical Kilometar) – предложи да организираме трка по рамен терен во Скопје (Skopje Horizontal). Бидејќи за слична патека веќе размислувавме со Јовица Јованчев и планиравме да си направиме тренинг, не ни […]

ПОВЕЌЕ
Copyright © Soflyy

Copyright © 2019 TREX

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram